Agenda + aanmelden

Voor een overzicht van alle door Molenaar Massage gegeven cursussen en workshops klikt u hier.


Het is mogelijk om een cursus of workshop in de avonduren te volgen, indien de genoemde data en tijden u niet schikken. 


Neem in dit geval middels het contactformulier via Contact of telefonisch contact met mij op via 06 - 214 102 52 voor de mogelijkheden.


Aanmelden

Aanmelden voor een workshop kan eenvoudig via het berichtenformulier bij Contact.
Vermeld hierbij a.u.b. duidelijk om welke cursus het gaat, uw naam en uw telefoon nummer. Vermeld het ook als u last heeft van (huis)allergieën. 

U ontvangt altijd een bevestigingsmail van mij, met daar in alle relevante informatie met betrekking tot de workshop. Als u zelf materialen dient mee te nemen wordt dit in deze bevestigingsmail uitdrukkelijk vermeld.

Bij onvoldoende deelname aan een workshop behoud ik mij het recht voor de betreffende workshop geen doorgang te laten vinden. U krijgt in dit geval uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de geplande workshop hierover bericht.

Afzeggen

Het kan altijd gebeuren dat er iets tussenkomt, waardoor u niet aanwezig kunt zijn bij de workshop waarvoor u zich hebt aangemeld. Ik breng u hiervoor géén kosten in rekening en eventueel van te voren overgemaakt geld wordt direct aan u teruggestort. Wel verzoek ik u mij tijdig te laten weten als u bent verhinderd.

Betaling

De bijdrage voor elke workshop kan op de dag zelf en vóór aanvang van de workshop middels pinbetaling worden voldaan bij Molenaar Massage.
Maakt u het geld liever van tevoren over dan kan dat o.v.v. de betreffende workshop op ASN Bank rekening nummer NL11 ASNB 0782 3140 15 t.n.v. Molenaar Massage te Heerhugowaard.

Kijk ook bij de Algemene Voorwaarden en Huisregels.