De grootste rijkdom is gezondheid - Vergilius

Algemene Voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de door Molenaar Massage gegeven behandelingen, cursussen en workshops.

 

0. Praktijkgegevens

 1. Bezoek- en correspondentieadres: Groote Geldebosch 42, 1704 CP  Heerhugowaard.
 2. Ingeschreven bij de KvK te Alkmaar onder HR nummer 76570347.
 3. BTW-identificatienummer: NL003105399B92.
 4. Website www.molenaarmassage.nl.
 5. E-mail info@molenaarmassage.nl.
 6. Telefoon nummer 06 - 214 102 52.
 7. Bank: ASN Bank, rekeningnummer NL11 ASNB 0782 3140 15 t.n.v. Molenaar Massage te Heerhugowaard.

1. Privacy

 1. Molenaar Massage neemt uw privacy zeer serieus en zal persoonlijke informatie over u op een veilige manier gebruiken en verwerken.
 2. Het beleid van Molenaar Massage met betrekking tot uw privacy kunt u terugvinden in het Privacy Statement op de website of in een geprint document, verkrijgbaar bij Molenaar Massage.

2. Algemeen

 1. Molenaar Massage werkt uitsluitend op afspraak.
 2. Mensen onder de 18 jaar worden alleen behandeld door Molenaar Massage in bijzijn van of met schriftelijke toestemming van de ouder(s)/ voogd/verzorg(st)er(s). Een ’Toestemmingsverklaring’ is op te vragen bij Molenaar Massage door een e-mail te sturen naar info@molenaarmassage.nl. U wordt dan een formulier toegezonden die u kunt ondertekenen en inleveren bij Molenaar Massage. Dit geldt ook voor deelname aan een workshop of cursus. In geval van twijfel wordt naar uw identiteitsbewijs gevraagd. 
 3. U mag van Molenaar Massage verwachten dat hygiëne belangrijk is, Molenaar Massage verwacht van u dat u schoon en fris bent bij aanvang van een behandeling, cursus of workshop.
 4. Molenaar Massage geeft géén erotische massages en het aanraken van de geslachtsdelen is uitgesloten. Seksueel getinte opmerkingen, gedragingen of handelingen worden niet op prijs gesteld en bij dergelijke opmerkingen, gedragingen of handelingen zal de massagebehandeling direct worden stopgezet. Betaalde bijdrage voor de behandeling zal in dit geval niet worden gerestitueerd.
 5. Molenaar Massage is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal aan of van uw persoonlijke bezittingen.

 6. Molenaar Massage verzoekt u vriendelijk om mobiele telefoons, piepers, etc. uit of op stille stand te zetten vlak voor aanvang van een behandeling, cursus of workshop.
 7. Er mogen geen foto’s worden genomen in en om de praktijkruimte van Molenaar Massage, tenzij na uitdrukkelijke toestemming.
 8. Het is niet toegestaan te roken in de praktijkruimte van Molenaar Massage. Er is een overdekte ruimte buiten waar kan worden gerookt.
 9. Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als voor Molenaar Massage is een vanzelfsprekendheid tijdens elke behandeling, workshop of cursus.

3. Intake en Uw Gezondheid

 1. De door Molenaar Massage gegeven massagebehandelingen zijn geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg.
 2. Een massage is niet of minder geschikt voor mensen met koorts, infecties, griep, ernstige vaatziekten, kanker, trombose, pacemaker, besmettelijke huidziekten, psoriasis, burn-out, ernstige depressie, alcohol- of drugsverslaving, en mensen die medicijnen gebruiken met ‘de gele sticker’. In één of meerdere van deze gevallen zal geen massage worden geven, of uitsluitend met een schriftelijke toestemming van de behandelend (huis)arts.
 3. Een massage is niet of minder geschikt voor zwangere vrouwen of vrouwen die zwanger wensen te worden (een aantal drukpunten zullen niet worden behandeld en een buikligging is af te raden). In dit geval zal uitsluitend in overleg met u een massage worden geven.
 4. Vóór aanvang van iedere behandeling dient te worden aangegeven of u ergens last van hebt of rekening mee gehouden moet worden met betrekking tot gezondheid, medisch of psychisch verleden of andere zaken die van belang zouden kunnen zijn. Ook medicijngebruik en behandeling door een arts, therapeut of specialist vallen hier onder. 
 5. Informeer in geval van twijfel altijd bij uw behandelend arts, therapeut of specialist of een behandeling kan worden gegeven en neem een schriftelijke toestemming mee.  
 6. Molenaar Massage wijst elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de gevolgen van een behandeling af indien niet aan één of meer punten van deze Algemene Voorwaarden is voldaan.
 7. In geval van twijfel behoudt Molenaar Massage zich het recht voor een cliënt uit te sluiten van een behandeling.

 

4. Afspraak en Annulering

 1. Molenaar Massage werkt uitsluitend op afspraak.
 2. Bij annulering van een afspraak worden er geen kosten in rekening gebracht. Wel wordt verwacht dat u Molenaar Massage tijdig inlicht.
 3. In geval van overmacht houdt Molenaar Massage zich te allen tijde het recht voor een afgesproken behandeling, cursus of workshop te annuleren en/of op te schorten naar een later tijdstip, uiteraard in onderling overleg met u.
 4. De eventueel van tevoren overgemaakte bijdrage wordt bij annulering van een behandeling, cursus of workshop direct aan u teruggestort.
 5. Is de buitentemperatuur gelijk aan of hoger dan 22 ºC wordt er géén hotstone massage gegeven, omdat het lichaam dan té zeer opwarmt.
 6. Is de buitentemperatuur gelijk aan of hoger dan 23 ºC worden er géén massages gegeven; het lichaam warmt té zeer op en de werksituatie is niet prettig.

5. Workshops en Cursussen

 1. Bij aanmelding voor een workshop of een cursus wordt deelname altijd bevestigd via een bevestigingsmail met daarin relevante informatie met betrekking tot de workshop of cursus. 
 2. Indien door de deelnemer zelf materialen dienen te worden meegenomen wordt dit in de bevestigingsmail nadrukkelijk vermeld.
 3. Bij onvoldoende deelname aan een workshop of cursus houdt Molenaar Massage zich het recht voor om de betreffende workshop of cursus geen doorgang te laten vinden. U krijgt in dit geval uiterlijk 5 dagen voor aanvang hierover bericht. De eventueel van tevoren overgemaakte bijdrage wordt direct aan u teruggestort.
 4. Er worden géén erotische cursussen en workshops gegeven. Seksueel getinte opmerkingen, gedragen of handelingen worden niet op prijs gesteld. Bij dergelijke opmerkingen, gedragingen of handelingen zal de betreffende persoon direct worden uitgesloten van de cursus of workshop. Betaalde bijdrage voor de cursus of workshop zal in dit geval niet worden gerestitueerd.

6. Tarieven

 1. Alle genoemde tarieven voor behandelingen zijn per behandeling, per persoon en inclusief BTW, de eventuele aan te schaffen en te gebruiken materialen door de behandelaar, en koffie, thee of water.
 2. De tarieven voor de behandelingen zijn vaste prijzen. Indien u een bepaald onderdeel van de behandeling niet wilt of kunt ontvangen wordt het gehele tarief in rekening gebracht.
 3. Alle genoemde tarieven voor een workshop of cursus zijn per workshop of cursus, per persoon en inclusief BTW, de eventuele te gebruiken materialen en koffie, thee, water en een versnapering.
 4. Indien u bij een meerdaagse workshop of cursus bij één of meer onderdelen niet aanwezig kunt zijn, kunt u de gemiste uren inhalen bij een volgende workshop of cursus. Eventuele restitutie van de bijdrage geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

7. Betaling

 1. Het bedrag voor een behandeling, cursus of workshop dient ter plekke middels pinbetaling vóór aanvang van de behandeling, workshop of cursus te worden voldaan, of van tevoren te zijn overgemaakt op de rekening van Molenaar Massage: ASN Bank rekeningnummer NL11 ASNB 0782 3140 15 t.n.v. Molenaar Massage te Heerhugowaard. 

8. Cadeaubonnen

 1. Een cadeaubon kan worden uitgeschreven voor een behandeling, workshop of cursus door Molenaar Massage, of voor een nader te bepalen bedrag, te besteden aan een behandeling, workshop of cursus, gegeven door Molenaar Massage. 

 2. Cadeaubonnen zijn alleen geldig als zij zijn voorzien van een paraaf van Anja Molenaar-Kroon.
 3. Cadeaubonnen zijn uitsluitend inwisselbaar bij Molenaar Massage en niet in te wisselen voor contant geld.
 4. Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig.

9. Spaarkaart

 1. De spaarkaart geldt uitsluitend voor 10 behandelingen van gelijke tijdsduur.
 2. Een volle spaarkaart kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
 3. U ontvangt geen stempel bij het inleveren van een cadeaubon.
 4. Alleen originele spaarkaarten zijn geldig.
 5. Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen van Molenaar Massage.
 6. De spaarkaart is onbeperkt geldig.