De grootste rijkdom is gezondheid - Vergilius

Molenaar Massage en Covid-19

 

Covid-19 zorgt voor grote onzekerheid in ons leven.

Uiteraard worden er bij Molenaar Massage extra maatregelen gehanteerd om zowel uw als mijn veiligheid en gezondheid te beschermen. Deze maatregelen zijn in lijn met het Protocol 'Werken in de Massagebranche tijdens en na Corona' van de Belangenvereniging van Beroepsbeoefenaars in de Massage en Sportverzorgingsbranche (BMS).

 

Dit Protocol en de richtlijnen en maatregelen zoals Molenaar Massage die hanteert zijn als volgt:

 

Maatregelen bij Molenaar Massage

 

 • Veiligheid en hygiëne zijn en blijven belangrijk; beschermings- en reinigingsmiddelen zijn in de praktijkkamer aanwezig.
 • U wordt vriendelijk verzocht vóór de behandeling te douchen.
 • U hangt zélf uw jas op en trekt deze na de behandeling ook zélf weer aan.
 • Uw en mijn handen worden vóór de behandeling gedesinfecteerd in de praktijkruimte.
 • Ik draag te allen tijde een mondkapje. Bij buikligging is voor u een mondkapje niet nodig. Bij rugligging krijgt u van mij een mondkapje.
 • Fysiek contact dat niet noodzakelijk is voor de behandeling wordt vermeden.
 • Na elke behandeling wordt de praktijkruimte geventileerd en worden massagetafel, meubels, deurknoppen, trap en trapleuning gedesinfecteerd.
 • Betaling kan uitsluitend middels pinbetaling (contactloos).
 • U krijgt géén water aangeboden na de behandeling.
 • Het toilet is níet toegankelijk voor u.
 • Er worden géén hotstone massages gegeven.

 

Maken van een afspraak

 

 • Het maken van een afspraak kan uitsluitend telefonisch: 06 - 214 102 52.
 • Ik stel u een aantal vragen om zeker te weten dat u gezond bent en niet valt in de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM. Op basis van dit gesprek kan dan een afspraak worden gemaakt.
 • Afspraken worden zó ingepland dat cliënten elkaar niet zullen tegenkomen (maximaal 1 behandeling per dagdeel).
 • Kom niet te vroeg, het liefst maximaal 5 minuten vóór het afgesproken tijdstip, en kom in uw eentje.

 

Vragenlijst

 

 • Hebt u last van verkoudheid (neusverkoudheid, loopneus, niezen)?
 • Hebt u griepachtige verschijnselen (keelpijn, hoesten, verhoging van 37,5 ºC of hoger)?
 • Bent u besmet geweest met het COVID-19 virus?
 • Zo ja, bent u meer dan 24 uur klachtenvrij?
 • Hebt u een huisgenoot met één van bovengenoemde verschijnselen?
 • Zo ja, is de huisgenoot meer dan 24 uur klachtenvrij?
 • Bent u in de afgelopen 14 dagen in aanraking geweest met iemand bij wie de COVID-19-besmetting (vermoedelijk) is vastgesteld?
 • Bevinden u of een huisgenoot zich in een risicogroep? (zie hierna bij Risicogroepen)

 

Na het beantwoorden van de vragen zal ik besluiten of er wel of geen behandeling zal plaatsvinden. Bij elke vorm van twijfel zal géén behandeling worden gegeven.

 

Risicogroepen

 

Bevindt u zich in één of meer van de volgende risicogroepen, dan wordt er géén behandeling gegeven:

 • U bent 70 jaar of ouder, en/of:
 • U hebt een chronische luchtweg- of longprobleem en bent onder behandeling van een longarts.
 • U bent een chronische hartpatiënt en onder behandeling van een cardioloog.
 • U hebt een nierziekte en moet dialyseren of wacht op een niertransplantatie.
 • U hebt diabetes (suikerziekte) en dit is instabiel of er zijn complicaties.
 • U hebt een verminderde weerstand tegen infectie(s) al dan niet dankzij het gebruik van medicijnen voor een auto-immuunziekte of het gebruik van weerstand-verlagende medicijnen.
 • U hebt een orgaan- of stamceltransplantatie ondergaan.
 • U hebt geen of een minder goed functionerende milt.
 • U hebt een bloedziekte.
 • U bent een kankerpatiënt.
 • U hebt een ernstige afweerstoornis.
 • U hebt een HIV-infectie.
 • U hebt een leverziekte.
 • U hebt ernstig overgewicht (BMI = >40).

 

Bevindt uw huisgenoot zich in één van de bovenstaande risicogroepen dient u hier melding van te maken. Ik besluit dan of er wel of geen behandeling wordt gegeven. In élk geval van twijfel zal er géén behandeling worden gegeven.

 

Tot slot

 

 • Wees u bewust van de 1,5 meter samenleving.
 • Molenaar Massage volgt de richtlijnen zoals gesteld door het RIVM.
 • Indien onverhoopt COVID-19 wordt vastgesteld bij u of bij mij, worden alle op dat moment betrokken en in de praktijkruimte of woning aanwezige personen op de hoogte gesteld dat zij in aanwezigheid zijn geweest van een mogelijke COVID-19-besmetting.
 • Indien bij mij sprake is van een vermoedelijke of bevestigde COVID-19-besmetting hervat ik mijn behandelingen pas als ik tenminste 24 uur klachtenvrij ben geweest.
 • Indien ik in aanraking ben gekomen met iemand bij wie de COVID-19-besmetting is vastgesteld, stop ik direct met het geven van behandelingen.
 • Mijn werkzaamheden worden niet eerder hervat dan 14 dagen ná het contact met iemand bij wie de COVID-19-besmetting is vastgesteld en er bij mij geen sprake is van klachten.
 • Reeds behandelde cliënten stel ik in geval van bovenstaande direct op de hoogte.
 • Alle niet voor de behandeling noodzakelijke spullen zijn uit de behandelkamer verwijderd.
 • De praktijkruimte wordt dagelijks en aan het einde van de werkdag extra grondig gereinigd en gedesinfecteerd.
 • Ik ben verplicht mij te houden aan dit Protocol en de voorschriften van het RIVM. Dit betekent dat ik cliënten mag aanspreken op hun gedrag, en ik behoudt mij het recht voor een cliënt weg te sturen indien deze na een waarschuwing het gedrag niet aanpast.

 

Molenaar Massage hoopt op uw begrip voor alle maatregelen.