De grootste rijkdom is gezondheid - Vergilius

Disclaimer

 

Op het gebruik van deze website www.molenaarmassage.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Website www.molenaarmassage.nl

 

Molenaar Massage streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Molenaar Massage niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de geboden informatie. De (juridische) informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van (juridisch) advies. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Molenaar Massage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Molenaar Massage en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

 

Molenaar Massage garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail te corresponderen met Molenaar Massage, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

 

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Molenaar Massage heeft geen invloed op de websites van derden en is derhalve niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Molenaar Massage aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Wijzigingen

 

Molenaar Massage heeft het recht de aangeboden informatie op deze website, inclusief deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan op enigerlei wijze aankondiging te doen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle publicaties en uitingen van Molenaar Massage zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's, berusten bij Molenaar Massage. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen, voor anders dan voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Molenaar Massage.

 

Toepasselijk recht

 

Op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.